:::  MAIN 主選單

* 首頁(HOME)

* 消息(NEWS)

* 行事曆

* 情境建置

* 英語教師調查表

* 英語研討會議

* 英語日活動

* 英語專長替代役

* 英語補救教學

* 英語閱讀推展

* 其他英語活動

* 英語營隊活動

* 活動成果照片

* 影音

* 文章

* 好站(Links)

 

 
 • 活動成果照片      
 • 主目錄
  張貼日期:2016-08-04
  相片總數:68張
  瀏覽次數:773次
  相簿說明:
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040903467.JPG
  201608040903467.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040903456.JPG
  201608040903456.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040903435.JPG
  201608040903435.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040903424.JPG
  201608040903424.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040903413.JPG
  201608040903413.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040903392.JPG
  201608040903392.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040903381.JPG
  201608040903381.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040903360.JPG
  201608040903360.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040902389.JPG
  201608040902389.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040902368.JPG
  201608040902368.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040902357.JPG
  201608040902357.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040902336.JPG
  201608040902336.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040902325.JPG
  201608040902325.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040902304.JPG
  201608040902304.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040902293.JPG
  201608040902293.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040902272.JPG
  201608040902272.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040902261.JPG
  201608040902261.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040902250.JPG
  201608040902250.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040900569.JPG
  201608040900569.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040900548.JPG
  201608040900548.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040900537.JPG
  201608040900537.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040900516.JPG
  201608040900516.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040900505.JPG
  201608040900505.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040900484.JPG
  201608040900484.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040900473.JPG
  201608040900473.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040900452.JPG
  201608040900452.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040900441.JPG
  201608040900441.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040900430.JPG
  201608040900430.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040859129.JPG
  201608040859129.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040859108.JPG
  201608040859108.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040859097.JPG
  201608040859097.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040859076.JPG
  201608040859076.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040859065.JPG
  201608040859065.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040859054.JPG
  201608040859054.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040859033.JPG
  201608040859033.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040859022.JPG
  201608040859022.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040859001.JPG
  201608040859001.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040858590.JPG
  201608040858590.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040857069.JPG
  201608040857069.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040857048.JPG
  201608040857048.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040857037.JPG
  201608040857037.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040857016.JPG
  201608040857016.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040857005.JPG
  201608040857005.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040856594.JPG
  201608040856594.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040856573.JPG
  201608040856573.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040856562.JPG
  201608040856562.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040856541.JPG
  201608040856541.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040856530.JPG
  201608040856530.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040855329.JPG
  201608040855329.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040855318.JPG
  201608040855318.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040855307.JPG
  201608040855307.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040855286.JPG
  201608040855286.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040855275.JPG
  201608040855275.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040855254.JPG
  201608040855254.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040855243.JPG
  201608040855243.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040855222.JPG
  201608040855222.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040855211.JPG
  201608040855211.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040855190.JPG
  201608040855190.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040851089.JPG
  201608040851089.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040851068.JPG
  201608040851068.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040851057.JPG
  201608040851057.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040851036.JPG
  201608040851036.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040851025.JPG
  201608040851025.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040851004.JPG
  201608040851004.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040850593.JPG
  201608040850593.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040850582.JPG
  201608040850582.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040850561.JPG
  201608040850561.JPG 
  105 六家高中英語營 (縣長訪視)-201608040850550.JPG
  201608040850550.JPG 
    
  omesenglish  2016-08-04發佈

  回上頁

  網頁寶典v1.3     ■新竹縣教育研究發展暨網路中心版權所有 CopyRight (c) 2010. All Rights Reserved.